Info til leger/ helsepersonell

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader

 

7

Henvisning

– Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist.
– Vi prioriterer pas med stressmedisinske helseplager, og har særleg kompetanse og tilbud for utmattelseslidelser/ kronisk utmattelsessyndrom/ CFS/ME.
– Henvisning må innehalde relevante opplysningar om sjukehistorie og gjennomført utredning/ behandling, inkl behandling og medikasjon for andre medisinske/ psykiske lidelser, og aktuell status vedr komorbide sjukdommar.
– Hvis legen/psykolog/ anna helsepersonell kjenner pas godt, vil vi gjerne ha ei vurdering av evne til å gjennomføre systematiske mestringsprogram, psykisk og somatisk sårbarhet, samt motivasjon for endring og bedring.
– Vi (og alle andre som arbeider med endring og mestring) har dårleg erfaring med behandlingseffekt hos pas som primært ønsker sjukdomsbekreftelse.

Vi vil gjerne at følgjande lab.prøver er tatt nyleg: 
Hb, CRP, lpk, trombocytter, jern, transferrin, ferritin, Na, K, Ca, P, Mg, glucose, albumin, ALAT, GT, bilirubin, kreatinin, CK, Vit B12, folat, Vit D, FT4, TSH
Immunglobuliner: IgG, IgM, IgA, total IgE
Serologi (vanlig serum/gelglass): EBV (Epstein-Barr virus), CMV (cytomegalovirus),.

– Etter mottatt henvisning – helst elektronisk: Klinikk for stressmedisin, HER-id 106040 – får pas ventelistebrev der vi bekrefter motatt henv, og ber han/ho sende ein eigenrapport om sin sjukehistorie, tidlegare behandling (inkl alternativ behandling), nytte av denne, og kva dei meiner dei treng hjelp til.
– Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 3-4 mnd.

 

Konsultasjon

Etter henvisning avtaler vi første-konsultasjon (evt på telefon hvis lang reiseavstand) for diagnostikk og evaluering.

Hvis pasienten er motivert for vidare strukturert behandling og vi vurderer han/ho som eigna for dette, avtaler vi vidare behandlingsopplegg. For dei aller fleste vil det vere tilbud om å delta i vårt konsentrerte 4-dagars behandlingsprogram (på Fitjar, Stord).
Nærmere beskrivelse av behandlingsprogrammet finner du her. 

Oppfølging etter behandlingsprogrammet etter individuell vurdering/ behov.

Tilbud om 6 mnd oppfølgingsprogram (2 dagar) og seinare årleg oppfølgingsprogram.

N

Betaling

Betaling for behandlingsprogrammet – 4 dager, Fitjar/ Stord:
Vanlege egenandeler legebehandling opp til max 2800 kr, får refundert alt over frikortgrense (2350 kr).

Ingen egenandel ved frikort.

 

Reise og opphald

– Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 750 kr/døgn, avhengig av reiseavstand
– Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
– Opphold er ved hotell/motell, 850 – 1500 kr/døgn inkl heilpensjon, evt eigne / private ordingar

 

Har du spørsmål?