Klinisk forskning

Behandling ved Klinikk for stressmedisin er kombinert med forskning (evidensbasert medisin), og vi har søkt i det daglege kliniske arbeidet å hente inn ny kunnskap og evaluere effekten av behandling. Alle pasientar i behandling 2008-17 er bedt om å fylle ut spørreskjema om ulike helseforhold, for kartlegging av klinisk tilstand og for å evaluere effekt av behandling.

Forskningsresultat viser god effekt av behandlingsprogrammet for CFS/ME. Nye analyser av det totale datamaterialet 2009-2017 vil bli analysert og etter kvart publisert.

Førebels resultat presentert ved forsknings-konferanser:
– «New developments in the psychology of illness», Fiji april-09,
– European Congress of Psychology, Oslo -juli-09,
– EPA Bergen juni 2010,
– «Psychological medicine research», New Zealand 2011.
– European Psychiatric Association, Annualk meeting, München 2014

I tillegg presentasjon og diskusjon av behandlingsmodell og -resultat ved studiebesøk University of Miami 2010 og Univ of London 2011.

 

Dei som har gitt skriftleg samtykke til å bruke kliniske data i våre forskningsstudier, deltar i studiene, der vi bruker kliniske data for å analysere for å studere helseplager, spesielt utmattelse, søvnplager, angst og depresjon, generelt funksjonsnivå og spesielt fysisk funksjon, samt ulike sosiodemografiske variabler.

Datainnsamling har skjedd i perioden 2009-2017, og vi har publisert to artiklar foreløpig: Her og her.

Vi har planer om vidare dataanalyser og publikasjoner basert på dette datamaterialet.

Forskningsgruppe

– Bjarte Stubhaug, dr.med., førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Gerd Kvale, dr.psychol,. professor, UiB
– Haldis Økland Lier, MD, PhD, førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Arvid Rongve, MD, PhD, førstemanuensis, Univ i Bergen

Dei som har gitt skriftleg samtykke til å bruke kliniske data i våre forskningsstudier, deltar i studiene, der vi bruker kliniske data for å analysere for å studere helseplager, spesielt utmattelse, søvnplager, angst og depresjon, generelt funksjonsnivå og spesielt fysisk funksjon, samt ulike sosiodemografiske variabler.

Datainnsamling har skjedd i perioden 2009-2017, og vi har publisert to artiklar foreløpig: Herog her.

Vi har planer om vidare dataanalyser og publikasjoner basert på dette datamaterialet.

Forskningsgruppe

– Bjarte Stubhaug, dr.med., førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Gerd Kvale, dr.psychol,. professor, UiB
– Haldis Økland Lier, MD, PhD, førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Arvid Rongve, MD, PhD, førstemanuensis, Univ i Bergen
– Anita Lill Hansen, dr.psychol, postdoc, UiB

Forskningsresultat viser god effekt av behandlingsprogrammet for CFS/ME. Nye analyser av det totale datamaterialet 2009-2017 vil bli analysert og etter kvart publisert.

Førebels resultat presentert ved forsknings-konferanser:
– «New developments in the psychology of illness», Fiji april-09,
– European Congress of Psychology, Oslo -juli-09,
– EPA Bergen juni 2010,
– «Psychological medicine research», New Zealand 2011.
– European Psychiatric Association, Annualk meeting, München 2014

I tillegg presentasjon og diskusjon av behandlingsmodell og -resultat ved studiebesøk University of Miami 2010 og Univ of London 2011.