Våre poliklinikker

Klinikk for stressmedisin har poliklinikk på Albatross senter i Sveio, på Fitjar og i Helsehuset i Haugesund, der vi arrangerer 4-dagars konsentrerte behandlingsprogram.

Kontorlokaler i Haugesund er i Privatsykehuset i Haugesund, Helsehuset.

Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får refundert reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

I tillegg til konsultasjonar på Albatross senter, Fitjar og Helsehuset tilbyr vi videokonsultasjonar, ved lang reiseveg el. andre grunnar.

Klinikk for stressmedisin: Albatross senter

Leitevegen 48, 5550 Sveio

Vi har poliklinikk på Albatross senter i Sveio. 

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, sjå praktisk info.

Les mer om vårt klinisk tilbud

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 12-14, med konsentrert behandlingsprogram over 4 dagar.

Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Klinikk for stressmedisin

Klinikk for stressmedisin

Klinikk for stressmedisin: Haugesund

Klinikk for stressmedisin har kontor i Privatsykehuset i Haugesund, 4.etg i Helsehuset.
Sørhauggt 111/ evt inng Skåregt 112.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe.

Våre behandlingsprogram i gruppe er utarbeidd spesielt for mestring av stressmedisinske helseplager, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Vårt 4-dagars  konsentrerte behandlingsprogrammet til Helsehuset i Haugesund (med evt overnatting på Thon Hotel Saga, like ved).

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, sjå praktisk info.

Poliklinikk Fitjar

Rimbareidvegen 18, 5419 Fitjar

 

Poliklinisk tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk.

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, sjå praktisk info.