Våre klinikker

Klinikk for stressmedisin har poliklinikk på Albatross senter i Sveio, på Fitjar og i Helsehuset i Haugesund, der vi no vil arrangere våre 4-dagars konsentrerte behandlingsprogram.

Kontorlokaler i Haugesund er i Privatsykehuset i Haugesund, Helsehuset.

Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får refundert reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

Klinikk for stressmedisin, Albatross senter

Vi har poliklinikk på Albatross senter i Sveio. 

 

Les mer om vårt klinisk tilbud

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 12-14, med konsentrert behandlingsprogram over 4 dagar.

Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Klinikk for stressmedisin

Poliklinikk Fitjar

 

Poliklinisk tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk. Behandling kan vere individuell eller i gruppe.

Våre behandlingsprogram i gruppe er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Vårt konsentrerte behandlings- og mestringsprogram over 4 dagar har i mange år blitt arrangert ved Klinikk for stressmedisin på Fitjar.

Frå februar 2010 flyttar vi dette 4-dagars programmet til Helsehuset i Haugesund, (med tilbud om overnatting på Thon Hotel Saga, like ved).

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, sjå praktisk info