Våre klinikker

Klinikk for stressmedisin har hovedlokaler på Albatross senter i Sveio golfpark. Vi har også poliklinikk i Skånevik (Frihamnsenteret) og på Fitjar, der vi også gjennomfører våre 4-dagars konsentrerte behandlingsprogram.

Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får dekka reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

Klinikk for stressmedisin, Albatross senter

Vår hovedklinikk finn du på Albatross senter,  i Sveio Golfpark i Sveio. 

 

Les mer om vårt klinisk tilbud

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 12-14, med konsentrert behandlingsprogram over 4 dagar.

Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Klinikk for stressmedisin

Poliklinikk i Skånevik 

 

Her finn du vår poliklinikk i Skånevik (Frihamnsenteret).

Poliklinikk Fitjar

 

Poliklinisk tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk. Behandling kan vere individuell eller i gruppe.

Våre behandlingsprogram i gruppe er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Vårt konsentrerte behandlings- og mestringsprogram over 4 dagar er ved Klinikk for stressmedisin på Fitjar, der folk bur på Fitjar Fjordhotell med overnatting på hotellet eller Sportellet, evt privat overnatting, med dagsprogram ved Klinikk for stressmedisin.

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, sjå praktisk info