Våre poliklinikker

Klinikk for stressmedisin har poliklinikk i Helsehuset i Haugesund, der vi arrangerer 4-dagars konsentrerte behandlingsprogram.

Kontorlokaler i Haugesund er i Helsehuset Haugesund.

Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får refundert reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

I tillegg til konsultasjonar på Helsehuset tilbyr vi videokonsultasjonar, ved lang reiseveg el. andre grunnar.

Klinikk for stressmedisin

Klinikk for stressmedisin: Haugesund

Klinikk for stressmedisin har kontor i Helsehuset Haugesund, Haugesund Medisinske senter, Skåregt. 112.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe.

Våre behandlingsprogram i gruppe er utarbeidd spesielt for mestring av stressmedisinske helseplager, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Vårt 4-dagars  konsentrerte behandlingsprogrammet blir arrangert i Helsehuset Haugesund (med evt overnatting på Thon Hotel Saga, like ved).

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, sjå praktisk info.