Praktisk informasjon til pasienter

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader

Behandlingsprogram 4 dagar kl 09-16 + 1 kveld infosamling.
Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 4-5 mnd.

7

Henvisning

– Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist.

 

N

Betaling for behandlingsprogrammet

– 4 dagar, Haugesund (Helsehuset)
– Vanlige egenandeler legebehandling opp til maks 2457 kr
– Får refundert alt over frikortgrense (2460 kr for 2020))
– Ingen egenandel ved frikort

-I tillegg 400 kr felles kurskostnader.

Konsultasjon

Før det er aktuelt å delta i 4-dagers behandlingsprogram har vi ein første-konsultasjon som blir avtalt etter legehenvisning og egenrapport om sjukehistorie.

– Dette skjer evt. på telefon hvis man har lang reiseavstand, det vil si utenfor Hordaland/Rogaland
– Vi ber også om oppdaterte kliniske opplysninger og lab.undersøkelser (sender liste)

Reise og opphald

– Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 805 kr/døgn
– Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser er svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl.
-Evt overnatting ved Thon Hotell Saga (vegg-i-vegg), 915 kr/døgn inkl frokost, evt andre/ private ordningar

 

Har du spørsmål?