Praktisk informasjon til pasienter

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader.

 

 

Behandlingsprogram 4 dagar kl 09-16 + 1. kveld infosamling.
Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 4-5 mnd.

7

Henvisning

  • Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist
  • Ang Corona-tiltak: Vi tar imot henvisninger som tidlegare, og følgjer samme prosedyrer for utredning og vurdering. Vi tilbyr imidlertid videokonsultasjon ved lang reiseveg eller ved tegn på luftvegssjukdom.
N

Betaling for behandlingsprogrammet

  • 4 dagar, Haugesund (Helsehuset)
  • Egenandeler legebehandling opp til maks 2625 kr
  • Får refundert alt over frikortgrense (2460 kr for 2020)
  • Ingen egenandel ved frikort
  • I tillegg 400 kr til felles kurs-/adm.kostnader

Konsultasjon

Før det er aktuelt å delta i 4-dagers behandlingsprogram har vi ein førstekonsultasjon, evt videokonsultasjon som blir avtalt etter legehenvisning og egenrapport om sjukehistorie. Vi ber også om oppdaterte kliniske opplysningar og lab.undersøkelser (sender liste)

Reise og opphald

  • Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 805 kr/døgn
  • Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser er svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
  • Evt overnatting ved Thon Hotell Saga (vegg-i-vegg), 915 kr/døgn inkl frokost, evt andre/ private ordningar

 

Har du spørsmål?