Praktisk informasjon til pasienter

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader.

Alle behandlingsprogram i Haugesund er utsett inntil vidare, men alle som har fått og får tilbud om å delta, vil kunne gjennomføre dette når situasjonen med smittetiltak er under kontroll.

 

Behandlingsprogram 4 dagar kl 09-16 + 1 kveld infosamling.
Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 4-5 mnd.

7

Henvisning

 • Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist
 • Vi tar imot henvisninger som tidligere, og følger samme prosedyrer for utredning og vurdering. Alle konsultasjoner blir imidlertid gjennomført som telefon- eller videokonsultasjon
N

Betaling for behandlingsprogrammet

 • 4 dagar, Haugesund (Helsehuset)
 • Vanlige egenandeler legebehandling opp til maks 2457 kr
 • Får refundert alt over frikortgrense (2460 kr for 2020)
 • Ingen egenandel ved frikort
 • I tillegg kommer 400 kr til felles kurskostnader

Konsultasjon

Før det er aktuelt å delta i 4-dagers behandlingsprogram har vi ein førstekonsultasjon telefon el video som blir avtalt etter legehenvisning og egenrapport om sjukehistorie

 • Dette skjer evt. på telefon hvis man har lang reiseavstand, det vil si utenfor Hordaland/Rogaland
 • Vi ber også om oppdaterte kliniske opplysninger og lab.undersøkelser (sender liste)

Reise og opphald

 • Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 805 kr/døgn
 • Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser er svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
 • Evt overnatting ved Thon Hotell Saga (vegg-i-vegg), 915 kr/døgn inkl frokost, evt andre/ private ordningar

 

Har du spørsmål?