Praktisk informasjon til pasienter

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader.

 

 

Behandlingsprogram 4 dagar kl 09-16 + 1. kveld infosamling.
Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 4-5 mnd.

7

Henvisning

  • Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist
N

Betaling for behandlingsprogrammet

  • 4 dagar, Haugesund 
  • Egenandeler legebehandling opp til maks 2625 kr
  • Får refundert alt over frikortgrense (3040 kr for 2023)
  • Ingen egenandel ved frikort
  • I tillegg 400 kr for kurs / hotellpakke

Konsultasjon

Før det er aktuelt å delta i 4-dagers behandlingsprogram har vi ein førstekonsultasjon, evt videokonsultasjon som blir avtalt etter legehenvisning og egenrapport om sjukehistorie. Vi ber også om oppdaterte kliniske opplysningar og lab.undersøkelser (sender liste)

Reise og opphald

  • Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reiseutgifter, og får refundert det «billigste» alternativ av kostnader med reise t/r hver dag eller opphold hotell.
  • Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser er svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
  • Evt overnatting ved Thon Hotell Saga (tlf: 52 86 28 00), 965 kr/døgn inkl frokost, evt andre hotell, privat eller Airbnb.

 

Har du spørsmål?