Praktisk informasjon til pasienter

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader

Behandlingsprogram 4 dagar kl 09-16 + 1 kveld infosamling.
Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 3-4 mnd.

7

Henvisning

– Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist.

 

N

Betaling for behandlingsprogrammet

– 4 dager, Fitjar/ Stord
– Vanlige egenandeler legebehandling opp til maks 2800 kr
– Får refundert alt over frikortgrense (2350 kr)
– Ingen egenandel ved frikort

Konsultasjon

Før det er aktuelt å delta i 4-dagers behandlingsprogram har vi ein første-konsultasjon som blir avtalt etter legehenvisning og egenrapport om sjukehistorie.

– Dette skjer evt. på telefon hvis man har lang reiseavstand, det vil si utenfor Hordaland/Rogaland
– Vi ber også om oppdaterte kliniske opplysninger og lab.undersøkelser (sender liste)

Reise og opphald

– Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 750 kr/døgn
– Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
– Opphold er ved hotell/motell, ca 850 kr/døgn inkl heilpensjon, hvis ein ikkje har egne/ private ordningar – camping/telt

 

Har du spørsmål?