Fagleg profil

– Stressmedisin
– Stressmedisinske helseplager
– Søvnforstyrrelser 
– Krisepsykiatri og PTSD
– Allmennpsykiatri

Spisskompetanse

– Kronisk utmattingssyndrom, CFS/ ME
– diagnostikk og behandling.

Klinisk forskning

– Behandlingseffekt av intensive
– Behandlingsprogram for CFS/ME, transdiagnostiske studier